Bildiriler

Yazım Kuralları

 1. Özetler online bildiri özet sistemi ile toplanacaktır.
 2. Yazar isimlerinde akademik ünvan kullanılmamalıdır.
 3. Özet; amaç, yöntem, bulgular, sonuç ve anahtar kelimeler başlıkları kullanılarak yazılmalıdır.
 4. Özetin tamamı, başlık adı, yazarın adı, soyadı hariç olmak üzere 250 kelimeyi geçmemelidir.
 5. Yazarların çalıştıkları kurumların ad ve adresleri mutlaka belirtilmelidir.
  Örn: Xxxx Üniversitesi Tıp Fakültesi, Xxxx Ana Bilim Dalı, Şehir
 6. Özet içinde kısaltma kullanılması halinde, kısaltmanın açık adı parantez içinde belirtilmelidir.
 7. Bildiri gönderimi için son tarih: 21 Ağustos 2021
 8. Kabul edilen bildirilerin özetlerini içeren bir “Özet Kitabi” kongre bitiminde pdf formatta kongre portalında yayınlanacaktır.

Dikkat Edilecek Noktalar

– Online bildiri modülünü ilk kez kullanacaksanız “Yeni Kullanıcı” linkini kullanarak sisteme kaydolunuz.

 • Kayıt işleminden sonra sayfadaki açıklamalar size yardımcı olacaktır. Verilen mesaj ve açıklamaları dikkatle okuyunuz.
 • Özet gönderme işleminizden sonra e-posta adresinize gelecek onay mesajlarını saklayınız.
 • Bildirinizle ilgili tüm değerlendirme sürecini e-posta ve parolanızla sistem üzerinden takip edebilirsiniz.
 • Gönderim esnasında teknik destek ya da sorularınız için:
   LookUs Bilişim Hizmetleri Ltd.
  Tel: (0216) 372 66 44

Sözel kabul edilen özet bildiriler, yazarları isterlerse kongre kitabında tam metin olarak yayınlanabilir. 

Tam Metin Bildiri Kuralları      :

Tam metin bildiriler editörler tarafından tekrar değerlendirmeden geçirilir ve aşağıdaki kurallara göre hazırlanmalıdır.

Tam metin bildiri kuralları

 • Tam metin bildiriler MS Word (docx) biçiminde, A4 ebadında (21 cm x 29,7 cm), dikey, kenar boşlukları 2,5 cm bırakılarak yazılmalıdır.
 • Bildiri metni 12 punto, Times New Roman yazı karakteri kullanılarak, tek satır aralığında ve paragraflar arasında 1 satır boşluk bırakılarak yazılmalıdır.
 • Sözel kabul edilen ve tam metni daha sonra gönderilen bildirilerde, bildiri başlığı yazıldıktan sonra, başlığın altında yazar isim ve soyadları (ilk harfler büyük olacak şekilde, unvan belirtilmeden) ile kurum isimleri belirtilmelidir.
 • Bildiri içi başlıklar şu şekilde olmalıdır: Özet (yukarıda belirtilen özet metni formatına uygun olmalıdır), anahtar sözcükler (en az 3, en fazla 5 adet), giriş, yöntem, bulgular, tartışma, sonuç ve öneriler, kaynaklar. Ana metin -giriş, yöntem, bulgular, tartışma, sonuç ve öneriler bölümlerini içerir ve kelime sayısı özet hariç en az 1500, en fazla 2500 sözcük olmalıdır. Bildiride tablo veya şekil sayısı en fazla 2, kaynak sayısı en fazla 10 olmalıdır. Tablo ve şekiller, metin içinde ardışık olarak numaralandırılmalıdır.
 • Birinci derece bölüm başlıkları büyük harfle ve koyu olarak, ikinci derece ve diğer alt bölüm başlıklarında her sözcüğün ilk harfi büyük harfle ve koyu olarak yazılmalıdır. Kaynaklar ana metin içinde kullanılma sırasına göre rakamlarla üst karakter olarak gösterilir. Altı ve daha az sayıda yazarı sayısı olan kaynaklarda yazarların tamamı yazılır; yedi ve üzerinde yazar sayısı olan kaynaklarda sadece ilk üç yazarın adı yazılır, diğerleri “ve ark” şeklinde belirtilir. Dergi isimleri için Index Medicus kısaltmaları kullanılmalıdır. Değerlendirme aşamasında olan makaleler kaynak olarak kullanılamaz; bunlar metin içinde ifade edilebilir. Kaynak kişi, tarih ve iletişim şekli (varsa e-posta, gönderenin adresini sağlayınız) verilmek şartıyla, kişisel düşünceler kaynak olarak gösterilebilir. Kaynaklar Tıbbi Dergiler Uluslararası Editörler Kurulu tarafından tanımlanan şekliyle sıralanmalıdır. Anahtar sözcükleri seçerken Türkçe için “Türkiye Bilim Terimleri”ni, İngilizce için Index Medicus Tıbbi Konu Başlıkları kullanılmalıdır.