Bilimsel Program

3 Eylül 2021 Cuma
08:30-09:00 Açılış Oturumu
08:30-09:00 Açılış Konuşması Dr. M. Derya Balbay
09:00-10:00 Oturum 1
Oturum Başkanları: Dr. Ali İhsan Taşçı, Dr. Halil Çiftçi
09:00-09:15 PSA ile tarama’da ne durumdayız? Dr. Murat Bozlu
09:15-09:30 NIH Konuşması: PI-RADS: Dünü, bugünü, yarını Dr. Barış Türkbey
09:30-09:45 mpMRG’de biyopsi negatif PIRADS 4-5 indeks lezyonların doğal seyri Dr. Tarık Esen
09:45-10:00 Tartışma  
10:00-10:40 Oturum 2
Oturum Başkanları: Dr. Eyüp Gümüş, Dr. Ercan Yeni
10:00-10:15 WUOF Konuşması: MRI’ın rakibi olarak mikroultrason Dr. Laurence Klotz
10:15-10:30 Prostat kanserinde yeni santrafor: PSMA Dr. Yasemin Şanlı
10:30-10:40 Tartışma  
10:40-11:40 Oturum 3
Oturum Başkanları: Dr. Jean de la Rosette, Dr. Öztuğ Adsan
10:40-10:55 MRI-US füzyon biyopsisine dayalı 3D-Kanser haritasının klinik uygulaması Dr. Kazumi Kamoi 
10:55-11:10 IPF Konuşması: MRI daki belirsiz Lezyonlarda transperineal prostat biyopsisi: İkna edici sebepler Dr. John Davis
11:10-11:25 BAUS Konuşması: Grid veya yönlendirici cihaz yardımlı transperineal biyopsi Dr. Ben Challacombe
11:25-11:40 Tartışma  
11:40-11:55 MIRRA MOLASI
11:55-12:55 Oturum 4
Oturum Başkanları: Dr. İsmet Yavaşcaoğlu, Dr. Murat Dinçer
11:55-12:10 WUOF Konuşması: Aktif izlem ve fokal ablasyon için hasta seçiminde biyobelirteçlerin kullanımı Dr. Laurence Klotz
12:10-12:25 Prostat kanseri: Prognostik ve terapötik doku belirteçleri Dr. Rodolfo Montironi
12:25-12:40 Metastatik prostat kanserinde germline mutasyonları: Tedavi seçiminde etkisi Dr. Timuçin Çil
12:40-12:55 Tartışma  
12:55-13:50 ÖĞLE YEMEĞİ
13:50-14:35 UYDU SEMPOZYUMU
14:35-15:35 Oturum 5
Oturum Başkanları: Dr. Ahmet Özet, Dr. Ziya Akbulut
14:35-14:50 Prostat kanseri teşhisi sonrasında beslenme  Dr. Adem Deligönül
14:50-15:05 Prostat Kanserinde İntegratif Onkoloji Dr. Ömer Küçük
15:05-15:20 Lokalize prostat kanserinin tedavisinde cerrahi dışı tedaviye ilişkin yeni yaklaşımlar:HIFU, CRYO Dr. Volkan Tuğcu
15:20-15:35 Tartışma  
15:35-16:55 Oturum 6
Oturum Başkanı: Dr. Mustafa Adlı, Dr. Nurettin Cem Sönmez
15:35-15:50 EAU Konuşması: Prostatektomi sonrası adjuvan ve erken salvaj radyoterapi Dr. Derya Tilki
15:50-16:05 Pelvik lenfadenektominin mevcut durumu: Yapılmalı mı yapılmamalı mı? Dr. Asıf Yıldırım
16:05-16:20 "De novo" metastatik prostat kanserinde cerrahi tedavi ve radyasyon tedavisi Dr. Brian Chapin
16:20-16:35 Prostat kanseri radyoterapisinde yeni ufuklar Dr. Hale Çağlar
16:35-16:55 Tartışma  
16:55-17:10 MIRRA MOLASI
17:10-18:30 Oturum 7
Oturum Başkanları: Dr. Atıf Akdaş, Dr. Türkkan Evrensel
17:10-17:25 Tedavi algoritmasında Lu-177 ve Ra-223: Ne durumdayız? Dr. Meltem Çağlar
17:25-17:40 Prostat kanserinde immunoterapi Dr. Fatih Selçukbiricik
17:40-17:55 Prostat kanserinde tedavi seçenekleri hormon duyarlı döneme mi taşınıyor? Dr. Ömer Fatih Ölmez
17:55-18:10 Non-metastatik kastrasyon dirençli prostat kanserinde tedavi yaklaşımları Dr. Amit Bahl
18:10-18:30 Tartışma  
18:30-19:00 Oturum 8
Oturum Başkanı: Dr. Bülent Akduman
18:30-19:00 Vaka tartışmaları-Prostat  Dr. Laurence Klotz
Dr. Hale Çağlar
Dr. Faysal Dane
Dr. Serkan Güngör
19:00-19:45 UYDU SEMPOZYUMU
     
4 Eylül 2021 Cumartesi
08:00-09:20 Oturum 9
Oturum Başkanı:  Dr. Halil Başar, Dr. Nagehan Barışık
08:00-08:15 Ürotelyal karsinom tanısında idrar sitolojisindeki yenilikler Dr. Güliz Akdas Barkan
08:15-08:30 Ürobiom ve mesane kanseri: yeni bir araştırma alanı Dr. Öner Şanlı
08:30-08:45 VI-RADS (Vezikal görüntüleme – Raporlama ve veri sistemi) Dr. Valeria Panebianco
08:45-09:00 Ürotelyal kanserde histolojik varyantlar Dr. Berrak Gümüşkaya Öcal
09:00-09:20 Tartışma  
09:20-10:40 Oturum 10
Oturum Başkanları:  Dr. Altuğ Tuncel, Dr. Erdem Göker
09:20-09:35 SIU Konuşması:TURBT – iyi, daha iyi ve en iyi Dr. Jean de la Rosette
09:35-09:50 Sistektomi veya neoadjuvan kemoterapi öncesinde maksimal TURMT sonuçları iyileştirir mi? Dr. Semih Ayan
09:50-10:05 KİOMK için optimal tedaviler ve yeni yaklaşımlar Dr. Sam S. Chang
10:05-10:20 Artılar/Eksiler: Lenf nodu metastazı varlığında ürotelyal kanserde cerrahinin rolü var mı? Dr. Orhan Koca
10:20-10:40 Tartışma  
10:40-10:55 MIRRA MOLASI
10:55-11:55 Oturum 11
Oturum Başkanları: Dr. Yaşar Özgök, Dr.  Serkan Altınova
10:55-11:10 IRCC Konuşması: Robotik sistektomi ve üriner diversiyon Dr. Khurshid Guru
11:10-11:25 IRCC Konuşması: Cerrahinin geleceği 2040 Dr. Khurshid Guru
11:25-11:40 ESUT Konuşması: Ürolojide yeni robotik platformlar ve üroonkoloji açısından temel faydaları Dr. Ali Serdar Gözen
11:40-11:55 Tartışma  
11:55-12:35 Oturum 12
Oturum Başkanları: Dr. Öner Odabaş, Dr. Ali Fuat Atmaca
11:55-12:10 ERUS Konuşması: Robotik eğitimde yenilikler Dr. Alexandre Mottrie
12:10-12:25 Robot çağında laparoskopik radikal prostatektominin yeri  Dr. Shin Egawa
12:25-12:35 Tartışma  
12:35-13:20 UYDU SEMPOZYUMU
13:20-14:10 ÖĞLE YEMEĞİ
14:10-15:10 Oturum 13
Oturum Başkanları:  Dr. Mahmut Gümüş, Dr. Hale Çağlar
14:10-14:25 Mesane kanserinde immunoterapinin yolculuğu: Metastatik hastalıktan neoadjuvan tedaviye Dr. Enrique Grande
14:25-14:40 Mesane kanseri tedavisinde anti FGFR ajanlar Dr. Mustafa Karaca
14:40-14:55 Sistektomiye uygun olmayan hastalar için seçenekler Dr. Yasemin Bölükbaşı
14:55-15:10 Tartışma  
15:10-15:50 Oturum 14
Oturum Başkanları: Dr. Özgür Özyılkan, Dr. Ramazan Gökhan Atış
15:10-15:25 ESOU Konuşması: Üst sistem ürotelyal karsinomun yönetiminde yeni bakış açıları Dr. Morgan Roupret
15:25-15:40 Üst üriner sistem ürotelyal kanserlerinde neoadjuvan vs. adjuvan kemoterapi Dr. Çağatay Arslan
15:40-15:50 Tartışma  
15:50-16:05 MIRRA MOLASI
16:05-16:35 Oturum 15
Oturum Başkanı: Dr. Sakıp Erturhan
16:05-16:35 Vaka tartışmaları: Yüksek riskli KİOMK’nin yönetiminin optimizasyonu  Dr. Mehmet Fatih Akbulut
Dr. Serkan Altınova
Dr. Mustafa Kemal Atilla
Dr. Hasan Rıza Aydın
16:35-17:05 Oturum 16
Oturum Başkanı: Turhan Çaşkurlu
16:35-17:05 Vaka tartışmaları: KİMK/Lokal İleri Mesane Kanserlerinin yönetiminin optimizasyonu Dr. Rahim Horuz
Dr. Ali Nahit Şendur
Dr. Mustafa Cengiz
Dr. Selçuk Erdem
17:05-18:25 Oturum 17
Oturum Başkanları: Dr. Ahmet Yaser Müslümanoğlu, Dr. Şeref Kömürcü
17:05-17:20 Testİküler germ hücreli tümörler için yeni bir tümör belirteci olarak serum MikroRNA Dr. Yılmaz Aslan
17:20-17:35 EAU Konuşması: Testis kanserinde RPLND’nin güncel durumu Dr. Pilar Laguna
17:35-17:50 Artılar/Eksiler: Minimal invazif RPLND Dr. Mutlu Ateş
17:50-18:05 Testis kanseri sistemik tedavisinde yenilikler Dr. Nuri Karadurmuş
18:05-18:25 Tartışma  
18:25-19:10 UYDU SEMPOZYUMU
     
5 Eylül 2021 Pazar
08:00-09:20 Oturum 18
Oturum Başkanları:  Dr. Özkan Polat, Dr. Bülent Orhan
08:00-08:15 Ailesel RCC Sendromları: Ne zaman taramalı? Dr. Pilar Laguna
08:15-08:30 Nadir kalıtımsal renal hücre karsinomları: Radyologların bilmesi gerekenler Dr. Ashkan Malayeri
08:30-08:45 Renal kitlelerin alt tip tanımlanmasında radyolojik değerlendirme Dr. Nesrin Gündüz
08:45-09:00 Renal hücre karsinomları için yeni hedefler ve yeni belirteçler Dr. Mustafa Karaağaç
09:00-09:20 Tartışma  
09:20-10:00 Oturum 19
Oturum Başkanları:  Dr. Sadık Görür, Dr. Abdurrahman Işıkdoğan
09:20-09:35 Renal hücre karsinomu için izlem: Daha iyi bir yol var mı? Dr. Cüneyt Özden
09:35-09:50 Adjuvan RHK çalışmalarını nasıl yorumlayalım? Dr. Cemil Bilir
09:50-10:00 Tartışma  
10:00-10:30 Oturum 20
Oturum Başkanı:Dr. Pilar Laguna 
10:00-10:30 İnteraktif panel tartışması: Lokal olarak İlerlemiş ve metastatik RHK için cerrahi ve sistemik tedavinin entegrasyonu Dr. Bülent Akduman
Dr. Semih Ayan
Dr. Özcan Yıldız
10:30-11:00 Oturum 21
Oturum Başkanı: Dr. Öner Şanlı
10:30-11:00 Vaka tartışmaları-Böbrek Dr. Hasan Bakırtaş
Dr. Selahattin Bedir
Dr. Selçuk Şahin
Dr. Taner Korkmaz
11:00-11:15 MIRRA MOLASI
11:15-11:45 Oturum 22
Oturum Başkanı: Dr. Emin Özbek, Dr. Ali Arıcan
11:15-11:45 Panel: Klinisyenler için moleküler biyoloji okuryazarlığı  Dr. Dilek Telci
Dr. Ahmet Bilici
11:45-12:25 Oturum 23
Oturum Başkanları:  Dr. Mustafa Güneş, Dr. Metin Özkan
11:45-12:00 İmmünoonkolojide temel kavramlar Dr. Ozan Yazıcı
12:00-12:15 Kastrasyona dirençli prostat kanseri hücrelerinde OCT1’in epigenetik regülasyonu Dr. Daisuke Obinata
12:15-12:25 Tartışma  
12:25-13:15 ÖĞLE YEMEĞİ
13:15-14:25 Oturum 24
Oturum Başkanları: Dr. İlhan Geçit, Dr. Sedat Soyupek
13:15-13:30 NIH Konuşması: Hekimler BPH rehberlerini uyguluyorlar mı? Dr. Ziya Kırkali
13:30-13:45 LURN Türkiye validasyonu Dr. Meftun Çulpan
13:45-13:55 Alfa blokerler Dr. Ali Atan
13:55-14:05 5ARI kombinasyonu  Dr. Abdürrahim İmamoğlu
14:05-14:15 PDE5i kombinasyonu Dr. Halil Lütfi Canat
14:15-14:25 Tartışma  
14:25-14:55 Oturum 25
Oturum Başkanları:  Dr. Mehmet Gülüm, Dr. Hakan Harputluoğlu
14:25-14:55 Eve dönüş mesajları Dr. Bahri Gök
Dr. Erdem Çubukçu
14:55-15:10 Kapanış Oturumu
14:55-15:10 Kapanış Konuşması Dr. Erdem Canda
     
  Bildiri Oturumu-1
Oturum Başkanları: Dr. Abdullah Demirtaş, Dr. Fikret Halis
  Bildiri Oturumu-2
Oturum Başkanları: Dr. Öner Odabaş, Dr. Mansur Halilov
  Bildiri Oturumu-3 (Video Bildiri Oturumu)
Oturum Başkanları: Dr. Tevfik Aktöz, Dr. Murat Arslan