Bilimsel Program

The times mentioned in the scientific program below are in the Istanbul time zone and refer to the time zone of GMT+3.
You can switch between other time zones on your profile page.

03 Eylül 2021 Cuma

08:30 - 09:00
09:45 - 10:00
10:30 - 10:40
11:40 - 11:55
11:55 - 12:05
12:50 - 13:05
13:05 - 13:50
15:50 - 16:15
17:15 - 17:35
17:35 - 17:50
18:35 - 18:50
20:10 - 20:10

04 Eylül 2021 Cumartesi

09:00 - 09:20
10:20 - 10:40
10:40 - 10:55
11:40 - 11:55
12:25 - 12:35
13:20 - 14:10
15:40 - 15:55
16:25 - 16:35
16:35 - 16:50
18:50 - 19:10
20:00 - 20:00

05 Eylül 2021 Pazar

09:00 - 09:20
09:50 - 10:00
11:00 - 11:15
12:15 - 12:25
12:25 - 13:15
13:15 - 13:30
14:15 - 14:25
14:55 - 15:10

05 Eylül 2021 Pazar

11:15 - 12:15
Bildiri Oturumu-1
Oturum Başkanları: Dr. Abdullah Demirtaş, Dr. Fikret Halis, Dr. Ömer Levent Tuncay

S-001 Radyasyon sistitli hastalarda lokal anestezi altında Intravezikal Botoks Enjeksiyonu sonuçları
Ahmet Hacıislamoğlu, İsmail Evren
S-002 Outcomes of robot-assisted radical prostatectomy treatment of low-risk localized prostate cancer with and without median lobes: A comparative study
Hüseyin Kocatürk
S-003 Nadir Görülen Bir Paratestiküler Kitle: Fibröz Psödotümör
Mehmet Akif Ramazanoğlu, Hatice Küçük, Fatih Bıçaklıoğlu, Hamit Zafer Aksoy, Hasan Rıza Aydın
S-004 Kasa invazif mesane tümörlerinde malnutrisyonun etkisinin değerlendirilmesi:
Türev Demirtaş, Şevket Tolga Tombul, Gökhan Sönmez, Abdullah Demirtaş
S-005 Evaluation of the diagnostic efficiency of systemic immune inflammation index in prostate biopsy
Mehmet Demir, İsmail Yağmur, Eyyup Sabri Pelit, Bülent Katı, İbrahim Halil Albayrak, Halil Çiftçi
S-006 Prostat Kanserinin Görme Bozukluğu İle Seyreden Bulbus Okuli Metastazı, Oldukça Nadir Bir Olgu
Furkan Umut Kılıç, Uygar Miçooğulları
S-007 Kasa invaze olmayan mesane kanserinde AST/ALT oranının prognozu öngörmedeki rolü
Ahmet Arıman, Mehmet Ali Sezgin
S-008 The impact of androgen deprivation therapy on SARS-CoV-2 infection rates and disease severity
Meftun Çulpan, Asıf Yıldırım
S-009 COVID-19 Pandemisinde Laparoskopik Nefrektomi Deneyimimiz
Kadir Karkin, Güçlü Gürlen
S-010 Our Experience with Urological Resection and Reconstruction in Patients with Local Recurrent Rectal Cancer
Ömer Koraş, Mehmet Esat Duymuş, Fatih Gökalp, Salih Polat
S-011 Tam kan viskozitesi nefrektomi yapılan renal kitlelerde perioperatif kanama miktarını öngörebilir mi?
Yusuf Şahin, Filip Paslanmaz, Ahmet Yaser Müslümanoğlu
S-012 Kasa invaziv olmayan mesane kanserinde ikincil TUR için Bladder Epicheck®’in klinik karar verme üzerindeki etkileri
Serhat Süzan, Ismail Ulus, Ibrahim Hacıbey, Filip Paslanmaz, Enes Kılıç, Ahmet Yaser Müslümanoğlu
S-013 Yüksek Riskli Kasa İnvaziv Olmayan Mesane Kanserli Hastalarda Preoperatif Nötrofil-Lenfosit Oranının Onkolojik Sonuçlar Üzerinde Belirleyici Etkisi Var Mıdır?
Alper Çağlayan, Mustafa Ozan Horsanalı
S-014 Penis kanseri nedeniyle penektomi yapılan hastaların değerlendirilmesi
İbrahim Halil Albayrak, Mehmet Demir, Halil Çiftçi
S-015 Sistemik İmmün İnflamatuar indeksin PSA 4-10 aralığında prostat kanserini öngörmedeki rolü
Halil Ferat Öncel, Remzi Salar, Engin Özbay
S-016 Can sialic acid be used as a marker in the diagnosis of prostate cancer?
Kadir Yildirim, Yasar Bozkurt, Murat Atar, Savas Kaya
S-017 Abdomen tomografi görüntülerinden Yapay zeka yöntemleri Kullanılarak böbrek tümör tespiti
Kadir Yildirim, Mehmet Sezai Ogras, Muhammet Yildirim
S-018 10 cm Üstü Renal Kitlelerde Cerrahi Sonuçlarımız
Adem Tunçekin, Mehmet Demir, İsmail Yağmur, Bülent Katı, Eyyüp Sabri Pelit, Halil Çiftçi
S-019 Does diagnostic ureterorenoscopy prior to radical nephroureterectomy worsened the oncologic outcomes of patients with upper urothelial tract carcinoma?
Meftun Çulpan, Mehmet Çağlar Çakıcı, Ferhat Keser, Mehmet Yiğit Yalçın, Taner Kargı, Rıdvan Kayar, Erdal Abay, Görkem Özenç, Semih Türk, Ali Kumcu, Erdem Kısa, Selçuk Şahin, Metin İshak Öztürk, Alper Ötünçtemur, Hüseyin Cihan Demirel, Resul Sobay, Muhammet Abdurrahim İmamoğlu, Ömer Yılmaz, Ramazan Gökhan Atış, Asıf Yıldırım
S-020 Climacturia Following Robotic Radical Prostatectomy
Selim Taş, Ali Erhan Eren
S-021 Prostat Biyopsi Sonuçlarının Komplikasyonlar Üzerine Etkisi
Murat Şahan, Serkan Yarımoğlu, Ömer Koraş, Ufuk Çağlar, Salih Polat
S-022 The role of diffusion-weighted MRI in predicting residual tumor in primary bladder cancer
Özgür Kazan, Ayberk İplikçi, Nesrin Gündüz, Asıf Yıldırım
S-023 Pandeminin mesane kanseri tanı ve tedavi sürecine etkileri
Ercan Öğreden, Erhan Demirelli, Doğan Sabri Tok, Mefail Aksu, Osman Çağatay Çiftçi, Birgül Tok, Ural Oğuz


13:15 - 14:15
Bildiri Oturumu-2
Oturum Başkanları: Dr. Öner Odabaş, Dr. Mansur Halilov
S-024Prostat Dokusunun Transrektal Young’s Modülü Değerinin Prostat Kanseri Saptanmasındaki Yeri ve Etkinliği
Emin Taha Keskin, Veysel Kaplaoglu, Çağrı Şenocak, Halil Başar, Ömer Faruk Bozkurt
S-025Tek merkezin Transperitoneal Robot Yardımlı Radikal Prostatektomi Sonuçları: 12 yıllık Deneyim
Selçuk Şahin, Serdar Karadağ, İsmail Evren, Hakan Polat, Taner Kargı, Deniz Noyan Özlü, Ubeyd Sungur, Mustafa Sacit Güneren, Volkan Tuğcu, Ali İhsan Taşçı
S-026Kasa İnvaze Olmayan Mesane Tümörlerinde Progresyon ve Rekürrensi Tahmin Etmede Nötrofil-Lenfosit, Platelet-Lenfosit ve De-Ritis Oranlarını Kullanabilir miyiz?
Aykut Demirci
S-027Radikal Sistektomi Üriner Diversiyon Yapılan Hastalarda, ERAS ( Enhanced recovery after surgery) Protokolü ile ilgili ilk deneyimlerimiz
Harun Özdemir, Emin Taha Keskin, Halil Lütfi Canat, Abdulmuttalip Şimşek
S-028Prostatektomi öncesi ve sonrası bakteriüriler ve üriner sistem enfeksiyonları
Begüm Bektaş, Ayberk İplikçi, Hülya Caşkurlu, Yasemin Çağ, Asıf Yıldırım
S-029The Relationship Between the Stage of Tumor Invasion and the Urinary pH Value in Non-Muscle Invasive Bladder Cancer
Cagdas Senel, Ibrahim Can Aykanat, Ahmet Asfuroglu
S-030Could renal tumour scoring systems predict tumour aggressivity ?
Arif Özkan, Nusret Can Çilesiz, Arif Kalkanlı, Cem Tuğrul Gezmiş, Memduh Aydın
S-031Açık ve Laparoskopik Parsiyel Nefrektomi: Perioperatif Parametrelerin ve Komplikasyonların Karşılaştırması
Serdar Karadağ, Selçuk Şahin
S-032Subkutan Yağ Kalınlığının Prostat Kanseri Biyokimyasal Nüksü Üzerine Etkisi
Ayberk İplikçi, Özgür Efiloğlu, Nesrin Gündüz, Mahmut Bilal Doğan, Mehmet Çağlar Çakıcı, Asıf Yıldırım
S-033Ürogenital sistem kaynaklı malignitesi olan hastalarda ikincil kanser gelişimi ve ilişkili demografik veriler
Muhammet Çiçek, Özgür Efiloğlu, Ayberk İplikçi, Mehmet Çağlar Çakıcı, Mustafa Kaan Akalın, Asıf Yıldırım
S-03450 yaş ve altı hastalarda robot yardımlı radikal prostatektomi sonuçlarımız.
Uygar Miçooğulları, Serkan Altınova, Ali Fuat Atmaca, Abdullah Erdem Canda, Mevlana Derya Balbay
S-035Is Bipolar Radiofrequency Thermotherapy beneficial in patients with Permanent Urinary Catheterization?
Eyyüp Danış, Muammer Bozkurt, Osman Can
S-036Kastrasyona Dirençli Metastatik Prostat Kanserinde Medeniyet Üniversitesi Olarak Enzalutamide Gerçek Yaşam Verilerimiz
Nurullah İlhan, Bugra Öztosun, Engin Erdemoğlu, Seval Ay, Sinan Koca, Mahmut Gümüş
S-037Tek Merkez Robot Yardımlı Laparoskopik Radikal Sistektomi ve İntrakorporeal Neobladder: 12 Vakanın Erken Dönem Sonuçları
Selçuk Şahin, Serdar Karadağ, İsmail Evren, Hakan Polat, Taner Kargı, Ali Ayten, Mustafa Sacit Güneren, Osman Özdemir, Ali Emre Fakir, Volkan Tuğcu, Ali İhsan Taşçı
S-038Prostat kanseri nedeniyle radikal prostatektomi yapılan hastalarda biyokimyasal nüks gelişimini öngören risk faktörlerinin değerlendirilmesi
Ayberk İplikçi, Özgür Efiloğlu, Nesrin Gündüz, Mahmut Bilal Doğan, Mehmet Çağlar Çakıcı, Asıf Yıldırım
S-039Kasa invaze olmayan mesane kanserinde intravezikal Bacillus Calmette-Guerin tedavi süresinin onkolojik sonuçlar üzerine etkisi
Ferhat Keser, Özgür Efiloğlu, Mustafa Kaan Akalın, Mehmet Çağlar Çakıcı, Ramazan Gökhan Atış, Asıf Yıldırım
S-040de Ritis oranı testis tümörü tanı ve evrelemesinde kullanışlı bir parametre.
Mehmet Yılmaz, Enes Kılıç, Ahmet Yaser Müslümanoğlu
S-041Testis Kanseri Olgularında Parsiyel Orşiektomi Sonuçlarımız
Osman Ermiş, Burak Karakuş, Çağrı Kaçtan, Mustafa Yücel Boz, Mustafa Soytaş, Rahim Horuz, Selami Albayrak
S-042Robot yardımlı radikal sistektomi ve intrakorporeal üriner diversiyon – tek cerrahın ardışık ilk 32 vaka deneyimi
Mehmet Yıldızhan, Erem Asil
S-043Robot yardımlı radikal prostatektomi ile tedavi edilen hastalarda ABO kan grubları ile pozitif cerrahi sınır ilişkisi
Mehmet Yıldızhan, Erem Asil, Yalçın Kızılkan, Mustafa Aldemir, Arslan Ardıçoğlu
S-044Robotik Yardımlı Radikal Prostatektomi Sonuçlarımız -İlk 100 Vaka-
Ünsal Eroğlu, Yalçın Kızılkan, Ali Yasin Ozercan, Melih Balcı, Özer Güzel, Yılmaz Aslan, Cüneyt Özden, Altuğ Tuncel
S-045PSA değeri 4-10 ng/dl Olan Hastalarda Laboratuvar Bulguları ve Patolojik Bulguların Karşılaştırılması
Yunus Emre Göger, Mehmet Serkan Özkent, Muzaffer Tansel Kılınç, Mehmet Kılınç
S-046Robot Yardımlı Radikal Prostatektomi Operasyonunda Dorsal Ven Kontrolünde Ligasure, Monopolar Koter, V-Loc Sütür Kullanımı Arasında Etkinlik ve Güvenlik Açısından Fark Var Mıdır?
Ünsal Eroğlu, Tanju Keten, Yalçın Kızılkan, Ali Yasin Ozercan, Şeref Coşer, Koray Tatlıcı, Melih Balcı
S-047Deep learning based PI-RADS score prediction to detect Prostate Cancer using Multi parametric MRI
Kadir Yildirim, Muhammet Yildirim, Hasan Eryesil, Muhammet Talo, Ozal Yildirim, Murat Karabatak, U Rajendra Acharya
S-048Evre I Testiküler Seminom Hastalarında Nüks ile İlişkili Faktörler
Hacı Arak, Nadiye Akdeniz

14:15 - 14:55
Bildiri Oturumu-3 (Video Bildiri Oturumu)
Oturum Başkanları: Dr. Tevfik Aktöz, Dr. Murat Arslan
V-001Laparoscopic Resection of Local Recurrence of Renal Cell Carcinoma
Yılmaz Aslan, Bülent Cavit Yüksel, Gjergji Kaci
V-002Direct inguinal hernia repair with primary suture during robot-assisted transperitoneal radical prostatectomy
Fevzi Bedir, Hüseyin Kocatürk, Mehmet Sefa Altay
V-003İlk laparoskopik transperitoneal radikal prostatektomi deneyimimiz
Hasan Rıza Aydın, Fatih Bıçaklıoğlu, Mehmet Akif Ramazanoğlu, Şenol Adanur
V-004Olgu sunumu: Divertikül içi mesane tümörü
Sanan Asgarlı, Bahadır Topuz, Murat Zor, Selahattin Bedir
V-005Urethral Recurrence After Radical Cystoprostatectomy: Perineal Urethrectomy
Ayberk İplikçi, Ahmet Tahra, Özgür Efiloğlu, Asıf Yıldırım
V-006Üreter tümörünü taklit eden benign lezyon: Destrüktif üreter tutulumu ile seyreden üriner tüberküloz
Mehmet Serkan Ozkent
V-007Transurethral removal of foley catheter cut during bladder neck dissection in laparoscopic radical prostatectomy with flexible cystoscopy
Şevket Tolga Tombul, Gökhan Sönmez, Türev Demirtaş, Abdullah Demirtaş
V-008Laparokopik Sürrenalektomi Deneyimi
Halil Başar, Erdem Öztürk, Nurullah Hamidi, Mehmet Duvarcı, İsa Dağlı
V-009Robot Yardımlı Laparoskopik Parsiyel Adrenalektomi
Şahin Kılıç, Ali Ayrancı, Serdar Çakır, Işılay Kalan Sarı, Kayhan Yılmaz, Mahmut Taha Ölçücü, Mutlu Ateş
V-010Laparoskopik RPLND deneyimi
Halil Başar, Yılmaz Aslan, Erdem Öztürk, Mehmet Duvarcı, Oğuzhan Ceylan
V-011Robot Yardımlı Laparoskopik Sol Modifiye Retroperitoneal Lenf Nodu Diseksiyonu
Serdar Çakır, Şahi̇n Kılıç, Eren Erdi Aksaray, Çağatay Özsoy, Kayhan Yılmaz, Mutlu Ateş
V-012Pelvikalisyel sistem iştiraklı ve Renal Nefrometri Skoru yüksek T1b böbrek kitlesinin nefron koruyucu cerrahi ile yönetimi: Robotik parsiyel nefrektomi olgusu
Ali Ayrancı, Şahin Kılıç, Serdar Çakır, Eren Erdi Aksaray, Kayhan Yılmaz, Mutlu Ateş
V-013Posterior Yerleşimli Tümörde Laparoskopik Sağ Parsiyel Nefrektomi
Ahmet Yıldız, İlhan Geçit, Ahmet Çamtosun, Hüseyin Çelik, Bulut Dural
V-014Paraaortik lenf nodu diseksiyonu ile birlikte laparoskopik radikal nefroüreterektomi ve mesane kafı eksizyonu
Fatih Bıçaklıoğlu, Hasan Rıza Aydın, Hatice Küçük, İbrahim Sibal, Fatih Yıldırım
V-015Robot-assisted adrenalectomy for adrenal mass
Mert Kılıç, Ahmet Musaoğlu, Fadimana Bozkurt Tekkalan, Mevlana Derya Balbay
V-016Laparoskopik Parsiyel Nefrektomi: Segmental Arter Klemplenmesi
Uğur Yücetaş, Cihat Genç, Semih Aktaş, Erkan Sönmezay, Hikmet Köseoğlu, Mustafa Kadıhasanoğlu, Erkan Erkan
V-017Laparoscopic resection of local mass of Renal Cell Carcinoma recurrence
Yılmaz Aslan, Özer Güzel, Altuğ Tuncel, Serdar Başboğa


Size hatırlatmamızı isterseniz ikonuna tıklayarak etkinlikleri kişisel takvimize ekleyebilirsiniz.

11. Avrasya Üroonkoloji Kongresi – 3-5 Eylül 2021, Şanlıurfa / Türkiye